• Lai noteiktu vārda nozīmi, atbilstību cilvēka raksturam, kā arī ar vārda palīdzību nolasītu informāciju par šo cilvēku, ir nepieciešams ņemt talkā gan astroloģiju, gan numeroloģiju, un vēl labāk, ja mums ir zināšanas arī kabalistikā. Astroloģija mums nepieciešama, lai noteiktu planētas, to ietekmi uz vārdu saistībā ar cilvēka dzimšanu, kā arī tajos gadījumos, ja nepieciešams skatīt personīgo horoskopu.

  Tehniski, lai noteiktu vārda atbilstību vajadzīgi cilvēka dzimšanas dati (gads, mēnesis, datums, laiks un pilsēta kurā cilvēks dzimis) un vārds vai vēl labāk vairāki (3-5). Jābūt astroloģiskai sakritībai starp dzimšanas datiem un vārdu saistībā ar planētām. Tas nozīmē, ka katrs burts cilvēka vārdā atbilst noteiktam skaitlim. Katru vārdu saskaitot skaitļus var summēt nonākot līdz viencipara skaitlim. Līdzīgi saskaita arī dzimšanas datus, summējot tos. Rezultātā iegūtie skaitļi ir cilvēka būtības noteicēji. (Pirmais iegūtais skaitlis norāda reālo uz šo brīdi, otrais vēlamo, kā ir lemts). Katram skaitlim savukārt, atbilst sava planēta. Svarīgi, lai abi iegūtie skaitļi nebūtu pretrunā viens ar otru un ar planētām, kuras cilvēka horoskopā ir noteicošās.
  Vieglāk izskaitļot kurš vārds der, ja apskatīšanai tiek iesniegti vairāki vārdi, nevis, ja jāizvēlas no visiem kalendārā esošajiem vārdiem kāds noteikts.

  Pitagors teicis, ka visas lietas var iedomāties kā skaitļus. Arī burti un skaņu simboli līdzīgi kā skaitļi ietekmē cilvēku, ietver sevī slepeno kodu. Vārdu sakot, vārds un tā īpašnieks ietekmē viens otru, tāpēc tik svarīgi, lai vārds harmonētu ar tā ‘’valkātāju’’.
  Svarīgi, ko tieši mēs vēlamies uzzināt, bet jo vairāk ir izejošās informācijas, jo, protams labāk. Lai noteiktu vārda atbilstību var neizmantot personīgo horoskopu, bet tomēr to sastādot, var redzēt kā izvēlētais vārds saskan ar cilvēka raksturu, talantiem un sūtību uz Zemes. Nevar, piemēram, cilvēkam ar vāju raksturu piešķirt vārdu, kurš uzliek it kā sava veida sūtību vai slogu. Viens no tādiem ir vārds Aleksandrs.
  Ir arī vārdi kuriem pašiem par sevi ir slikta enerģija. Latviešiem tāds vārds ir Gatis. Varbūt cilvēkiem ar šo vārdu dzīvē būs problēmas. Protams, apstākļus var mīkstināt uzvārda labvēlīgā ietekme vai laimīgs horoskops. Vispār neko nevar vērtēt viennozīmīgi.
  Var noteikt vārda atbilstību, neskatoties uzvārdu, bet labāk to ir darīt, jo varbūt vārds cilvēkam būs piemērots, bet neharmonēs ar uzvārdu vai arī vārds derēs, bet uzvārds vienalga turpinās ietekmēt negatīvi. Starp citu, šajā sakarā jāpiemin arī uzvārda maiņa laulību gadījumā.
  Vārds var cilvēku ietekmēt gan pozitīvi, gan negatīvi. Starp citu, savu ietekmi vārds, uzvārds neizrāda tūlīt, bet ar gadiem.
  Ko iesaka speciālisti, ja cilvēkam vārds vai uzvārds jau ir dots, bet viņš jūt, ka tas traucē dzīvot. Pirmkārt, vislabāk vārdu dodot jaundzimušajam, vecākiem doties pie speciālista, iesniedzot 3 – 5 vārdu variantus. Vispār jau labāk, ja katram cilvēkam ir vairāki vārdi, pie kam vienu no tiem viņš neatklāj nevienam. Tas palīdz kā aizsardzība un šādam cilvēkam ir grūtāk vēlēt ļaunu, kā arī nav iespējams uzlikt lāstu.
  Pieaugušajiem, kuriem radušās aizdomas par vārda neatbilstību, vai sievietēm, kuras apprecoties pieņēmušas vīra uzvārdu un jūt, ka dzīvē viss mainījies, arī ieteicams pārbaudīt savu vārdu un uzvārdu. Ja konstatēsiet, ka viens vai otrs vai pat abi neder, tad varat rīkoties sekojoši – mainīt vārdu, uzvārdu juridiskā ceļā vai izvēlēties sev citu vārdu (iesauku, mīļvārdiņu) un palūgt, lai tuvinieki, draugi un kolēģi jūs dēvē šajā vārdā. Bieži dzirdam dažādus mīļvārdiņus, arī mūs tajos sauc. Ir tādi kas patīk un tādi kas ne, ir vārdi, kas vienu apvaino, bet otram patīk. Un ne jau tāpēc, ka miesās kuplai sievietei nepatiks, ja viņu dēvēs par kunkulīti, bet gan tāpēc, ka šī iesauka neharmonēs ar viņas būtību, bet, savukārt, citai varbūt tikpat apaļīgai būtnei patiks.
  Katru cilvēku nelabvēlīgi ietekmē simtiem lietu un kur nu vēl, ja to dara paša vārds, kuru ikdienā nākas dzirdēt, pašam nosaukt un rakstīt!

  Informācija ņemta no horoskopupasaule

 • Piemeklē vārdu savam mīlulim!

  sunu-vardi

  Agnis

  Darko

  Kois

  Ņufis

  Santa

  Zabadaks

  Alans

  Digers

  Konsuls

  Orkāns

  Sheila

  Zālamans

  Anīss

  Diks

  Kraksis

  Paulings

  Siekala

  Zefīrs

  Argo

  Dinga

  Krauds

  Pepsis

  Sienāzis

  Zero

  Azors

  Dingo

  Kriksis

  Persiks

  Skārleta

  Zevita

  Bafija

  Dino

  Krists

  Piča

  Smiltēns

  Zimbabve

  Bams

  Dolārs

  Krokers

  Pifa

  Sniedziņš

  Zintaris

  Bārda – Bards

  Draiss

  Kruasoni

  Pirāts

  Spoks

  Zobiņš

  Barons

  Duksis

  Ķuzis

  Poga

  Suņķuks

  Žurka

  Barss

  Dulkamara

  Kvauks

  Polis

  Suns Funs

  Zuze

  Barto

  Duncis

  Laine

  Pongo

  Sušķis

  Beka

  Džena

  Lauva

  Pudļa

  Taksis

  Berijs (Beris)

  Džera

  Lebons

  Puika

  Taksisimo

  Bingo

  Džeris

  Leda

  Raksis

  Tālavas

  Bobis

  Džesija

  Ledija

  Rasmus

  Tanikurs

  Bocmanis

  Džespers

  Leo

  Raudijs

  Tano

  Bonis

  Dzhambo

  Linsija

  Ravis

  Taptariņš

  Boņuks

  Džimis

  Lipijs

  Redele

  Tards

  Bosiks

  Džims

  Lutausis

  Reds

  Tarzāns

  Breds

  Džīna

  Makartnijs

  Reja

  Taurētājs

  Brekss

  Dzintars

  Maksels

  Reko

  Tedis

  Brenda

  Džo

  Maksis

  Reksis

  Terēzija

  Brize

  Džone

  Maksis

  Reksis

  Tēvocīte

  Brūss

  Džonsons

  Makss

  Rembo

  Tibors

  Buda

  Džubars

  Maksvels

  Renda

  Tipsis un Topsis

  Bulgakovs

  Džude

  Mans

  Repsis

  Tito

  Bušs

  Egra

  Marilio

  Reta

  Tobiks

  Čaks

  Egro

  Marss

  Richards

  Tobis

  Cēzijs

  Fito

  Marta

  Ringa

  Tombergs

  Cimdiņš

  Flips

  Marts

  Rintintins

  Topsis

  Čita

  Fredis

  Matīss

  Ripa

  Tors

  Dadzis

  Fuksis

  Matracis

  Ripsis

  Trevors (Trevis)

  Daisija

  Funtiks

  Melips

  Robijs

  Trinitio

  Daks

  Greeta

  Miks Taks

  Rokijs

  Tuntulītis

  Daksis

  Harizs

  Mikucīte

  Rolla

  Urāns

  Dambo

  Karings

  Mondī

  Rondo

  Urta

  Dana

  Keita

  Morsiks

  Rucuks

  Vilks

  Danis

  Kerija

  Nensija

  Sabonis

  Vilnis

  Dargo

  Kims

  Niko

  Sambs

  Virts  Tags:

Vārdi